Акта

Решења о проглашавању Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревца:

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ

ИВИЦА ДАЧИЋ – (СПС), (ЈС) – Драган Марковић Палма

Влашка странка МОСТ, Никола Николић

Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

“СУВЕРЕНИСТИ”


Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине Града Пожаревца одржаним 21. јуна 2020. године и поновљеним изборима 28. јуна 2020. године

Записник о раду Градске изборне комисије у Пожаревцу на утврђивању резултата на поновљеним изборима за одборнике Скупштине Града Пожаревца одржаних 28. јуна 2020. године

Записник о раду Градске изборне комисије у Пожаревцу на утврђивању коначних резултата избора за одборнике Скупштине Града Пожаревца одржаних 21. јуна 2020. године и 28. јуна 2020. године

Записник о раду Градске изборне комисије у Пожаревцу на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Града Пожаревца одржаних 21. јуна 2020. године

Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа зa проверу исправности гласачке кутије, за гласање на поновним изборима за одборнике Скупштине Града Пожаревца, који се одржавају 28. јуна 2020. године

Решење о додели мандата одборника Скупштине Града Пожаревца на изборима одржаним 21. јуна 2020. године и поновљеним изборима одржаним 28. јуна 2020. године

Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на поновним изборима за одборнике Скупштине Града Пожаревца, који се одржавају 28. јуна 2020. године

Решење о расписивању поновних избора на бирачким местима на којима су поништени избори за одборнике Скупштине Града Пожаревца

РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊУ ИЗБОРА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ 6 ДОМ КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊУ ИЗБОРА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ 25 ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊУ ИЗБОРА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ 26 ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ ПО ПРИГОВОРУ

РЕШЕЊЕ ПО ПРИГОВОРУ

РЕШЕЊЕ ПО ПРИГОВОРУ

РЕШЕЊЕ ПО ПРИГОВОРУ

РЕШЕЊЕ ПО ПРИГОВОРУ

РЕШЕЊЕ ПО ПРИГОВОРУ


Упутство за спровођење избора

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора 

Одлука о поступку попуњавања Контролног формулара, логичко-рачунској контроли утврђених резултата гласања и уписивању резултата гласања у Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине Града Пожаревца

Одлука о обрасцима за вршење појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Града Пожаревца

Одлука о обрасцима за вршење појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Града Пожаревца – измена

Одлука о обрасцима за вршење појединих изборних радњи у поступку спровођења избора

Одлука о обрасцима за вршење појединих изборних радњи у поступку спровођења избора – измена

Одлука о обрасцима за подношење изборних листа кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревца

Одлука о обрасцима за подношење изборних листа кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревца – измена

Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Пожаревца

Одлука о измени Одлуке о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа зa проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Пожаревца,

Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа зa проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Пожаревца

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ И ОБЈАВЉИВАЊУ КОНАЧНОГ БРОЈА БИРАЧА У ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ

ОДЛУКА О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОДЛУКА о облику, изгледу и садржини гласачких листића

Закључак у вези предаје изборних листи

Закључак – коначан број бирача

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаним за 21. јун 2020. године

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, РАСПИСАНИМ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПОЛОЖАЈА ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине Града Пожаревца

Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике Скупштине Града Пожаревца

Решење по приговору Групе грађана „ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ“

Решење по приговору Групе грађана „ИСКОРАК – др Звонко Благојевић“

Решење по приговору СПП